ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  • Εξοπλισμός σταυλισμού χοίρων, αιγοπροβάτων & βοοειδών,
  • Oλοκληρωμένα συγκροτήματα εσωτερικής & εξωτερικής αποθήκευσης Δημητριακών & λοιπών Ζωοτροφών
  • Ολοκληρωμένα Συγκροτήματα Παρασκευής Ζωοτροφών
  • Συστήματα μεταφοράς & διανομής ζωοτροφών
  • Συστήματα άντλησης & διαχωρισμού αποβλήτων κλπ.
  • Συστήματα εξαερισμού κτιρίων - θαλάμων
     

Χοιροτροφία
κλουβιά τοκετού, ξηράς περιόδου, απογαλακτισμού, προπάχυνσης, μποξ παχυντηρίου, χοιρομητέρων, κάπρων, ταΐστρες ξηράς & ημιυγράς διατροφής, ανοξείδωτες ποτίστρες, αυτόματες τροφοδοσίες, συστήματα εξαερισμού, τεχνητή σπερματέγχυση 

Βοοτροφία
θέσεις αναπαύσεως αγελάδων, στρώματα, μποξ μόσχων, αυτόματες παγίδες, ομαδικές ποτίστρες, αυτόματες ταΐστρες, μποξ μόσχων απογαλακτισμού, σκρέιπερ, παγίδες νυχιών

Προβατοτροφία
κιγκλιδώματα σταβλισμού, ομαδικές ταΐστρες, ομαδικές-ατομικές ποτίστρες, αυτόματες ταινίες ταΐσματος, θέσεις παγίδευσης, παγίδες αμέλγματος-ταΐσματος, αυτόματη τροφοδοσία αμελκτηρίων

Εξοπλισμοί Αυτόματα σακιστικά, ζυγιστικά, πόρτες – παράθυρα στάβλων, εκριώματα- υπόστεγα, βιολογικοί καθαρισμοί, υγρασιόμετρα δημητριακών – αχύρου