ΛΟΙΠΑ
ΛΟΙΠΑ

 

      Πόρτες & παράθυρα κτιρίων σταβλισμού ζώων
      Μηχανήματα ενσάκισης ζωοτροφών
      Μηχανήματα συρραφής σάκων
      Συστήματα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων (αντλίες, κοπροδιαχωριστές)
      Καρότσια μεταφοράς ζωοτροφών
      Καρότσια μεταφοράς νεκρών ζώων
      Υγρασιόμετρα καρπού
      Σχάρες εξαερισμού δαπέδου