ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ

Ολοκληρωμένα συγκροτήματα παρασκευής ζωοτροφών, υψηλής & χαμηλής παραγωγικότητας, με δυνατότητες επιλογής τρόπου άλεσης του καρπού (θραύση, σύνθλιψη, κονιορτοποίηση), τρόπου ανάμιξης του αλεσμένου προϊόντος (οριζόντια, κάθετη), τρόπου ζύγισης (μηχανική, ηλεκτρονική), ικανά να καλύψουν τις ανάγκες μιας μικρής κτηνοτροφικής μονάδας αλλά και μιας μεγάλης παραγωγικής μονάδας ζωοτροφών.