ΖΩΟΤΡΟΦΙΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΙΑ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

      κλουβιά τοκετού & ξηράς περιόδου χοιρομητέρων,
      μποξ απογαλακτισμού-προπάχυνσης χοιριδίων,
      μποξ παχυντηρίου χοίρων,
      μποξ κάπρων,
      ταΐστρες ξηράς & ημιυγράς διατροφής,
      ανοξείδωτες ποτίστρες,
      αυτόματες τροφοδοσίες,
      συστήματα εξαερισμού χοιροστασίων,
      τεχνητή σπερματέγχυση
 
ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ
 
      θέσεις αναπαύσεως αγελάδων,
      στρώματα αναπαύσεως αγελάδων,
      μποξ πάχυνσης μόσχων,
      θέσεις αυτόματης παγίδευσης,
      ομαδικές ποτίστρες,
      αυτόματες ταΐστρες,
      μποξ μόσχων απογαλακτισμού,
      σκρέιπερς καθαρισμού,
     παγίδες κοπής νυχιών
 
ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ
 
      κιγκλιδώματα σταβλισμού,
      ομαδικές ταΐστρες,
      ομαδικές-ατομικές ποτίστρες,
      αυτόματες ταινίες ταΐσματος,
      θέσεις παγίδευσης,
      παγίδες αμέλγματος-ταΐσματος,
      αυτόματη τροφοδοσία αμελκτηρίων