ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρία ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής κτηνοτροφικού εξοπλισμού από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. 

Σήμερα διανύοντας την 2η γενιά της με τους αδελφούς Γεώργιο & Λάμπρο Τοπτσή, γιους του ιδρυτή Απόστολου, είναι σε θέση να προσφέρει στον πελάτη μια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ & ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. 


Εκτός του υψηλής ποιότητας εξοπλισμού Σταυλισμού χοίρων, αιγοπροβάτων & βοοειδών, η εταιρία κατασκευάζει: Oλοκληρωμένα συγκροτήματα εσωτερικής & εξωτερικής αποθήκευσης Δημητριακών & λοιπών Ζωοτροφών - Ολοκληρωμένα Συγκροτήματα Παρασκευής Ζωοτροφών - Συστήματα μεταφοράς & διανομής ζωοτροφών - Συστήματα εξαερισμού κτιρίων - Συστήματα άντλησης & διαχωρισμού αποβλήτων κλπ.


Τα προϊόντα της παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, διαθέτουν πιστοποίηση CE και είναι εναρμονισμένα σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, διατάξεις και πρότυπα.