ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΥΛΟΙ


ΣΥΝΘΛΙΠΤΗΡΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΒ300-3 ΜΕ 3 ΡΑΟΥΛΑ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ


ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ & ΚΟΣΚΙΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΈΤΡΩΝ


ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ