ΣΙΛΟ
ΒΤΥ


ΚΩΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α' ΥΛΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 6 ΣΙΛΟ ΤΩΝ 220 ΤΟΝΝΩΝ ΕΚΑΣΤΟ


ΚΩΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΣΙΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ