ΣΙΛΟ
ΕΤΥ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩN ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2x25 ΤΟΝΝΩΝ ME ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,5 ΤΟΝΝΩΝ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΔΥΣΧΕΡΟΥΣ ΡΟΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5,8 κυβ.μέτρων


ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7,9m3


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 57,9m3 ΜΕ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ


ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΟΧΛΙΑ