ΣΙΛΟ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 423 κυβ.μέτρων


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΙΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΟΥ 90 ΤΟΝΝΩΝ/ΩΡΑ, ΠΥΡΓΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 6 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ