ΖΩΟΤΡΟΦΙΑ
ΤΟΚΕΤΟΣ


ΚΛΩΒΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ & PVC ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ


ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΩΒΩΝ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΜOΔΕΛΟ "ΧΤΕΝΑ" ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ & PVC ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ


ΚΛΩΒΟΙ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ, PVC ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ,ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΤΑΙΣΤΡΕΣ - ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ


ΚΛΩΒΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ


ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΩΒΩΝ ΤΟΚΕΤΟΥ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΜOΔΕΛΟ "ΧΤΕΝΑ" ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ & PVC ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ